Działania na rzecz równych szans kariery kobiet i mężczyzn w finansach widzi tylko 4 na 10 pracowników