Początek prac nad nową strategią rozwoju gospodarczego Łodzi