Prezes Antal: w 2019 roku rynek nadal będzie tańczył w rytmie kandydata