Kariera w finansach
Kopiuj tekst

Kariera w finansach

Czy warto w „doświadczeniu” w CV wypunktować obowiązki (oprócz wpisania nazwy firmy i nazwy stanowiska)? Czy pisać wtedy o wszystkich zadaniach, jakie mieliśmy na danym stanowisku? Czy jeśli mamy doświadczenie w pracy w kilku firmach i wypełnialiśmy w nich podobne obowiązki, powinniśmy się powtarzać?

Zdecydowanie tak. Opisując doświadczenie w CV piszemy o swoich obowiązkach, odnosząc je  przede wszystkim do wymagań i obowiązków, opisanych w ogłoszeniu o pracę. Nie ma sensu wymienianie wszystkich swoich dotychczasowych obowiązków, a szczególnie nie związanych z interesującą nas ofertą pracy.  

Zakres obowiązków w różnych ogłoszeniach jest opisany trochę inaczej, mimo, że może dotyczyć tego samego stanowiska. Używamy wyrażeń podobnych to tych, które pojawiają się w ofercie.

Odpowiadając na różne ogłoszenia zmieniamy kolejność swoich obowiązków w CV dopasowując go do kolejności treści w ofercie. Zwykle, to co najważniejsze w ofercie znajduje się najwyżej.

Staramy się wskazać wszystkie słowa-klucze z ogłoszenia, wykorzystując je do stworzenia swojego opisu doświadczenia w CV. Słowa-klucze to hasła przyciągające uwagę rekrutera przy pierwszym kontakcie z CV, nawiązujące do specyfiki branży czy stanowiska.

Przykłady odnoszące się do narzędzi pracy i różnych obszarów działań finansisty:
  • MS Excel, SQL, VBA, makra, praca na dużych zbiorach danych
  • Standardy sprawozdawczości MSSF/IFRS, US GAAP, polska ustawa o rachunkowości, procedury SOX
  • SAP, Hyperion, ERP
  • Due dilligence, modele biznesowe, rekomendacje, optymalizacje, usprawnianie narzędzi kontrolingowych, automatyzacja procesu raportowania itp.

Doświadczenie to podobno pierwsza informacja, na którą zwracają uwagę rekruterzy. Co zrobić, jeśli takiego nie mamy? Czy można pominąć rubrykę „Doświadczenie” w CV? Jak wybrnąć?

Jeśli masz niewielkie doświadczenie zawodowe albo piszesz pierwsze CV napisz więcej o obowiązkach, wykonywanych w czasie staży, praktyk zawodowych lub wolontariatu. Jeśli brak Ci doświadczenia zawodowego, postaraj się znaleźć pasujące do ogłoszenia obowiązki, które realizowałeś jako student, np. w kole naukowym lub na praktykach.

Pokaż się jako osoba aktywna, ambitna i podnosząca swoje kompetencje i kwalifikacje. Napisz o szkoleniach czy rozpoczętych ścieżkach do zdobycia takich kwalifikacji jak ACCA, CIMA czy CFA. Jeśli byłoby to związane z wykonywanymi w nowej pracy obowiązkami można zamieścić informacje, takie jak specjalizacja, tytułu pracy dyplomowej itp. Podkreśl takie umiejętności jak biegła znajomość języków obcych czy Excel.

CV warto zacząć od określenia swojego celu i silnych stron. Pokaż się jako osoba świadoma swoich zawodowych zainteresowań i potrafiąca określić kierunki profesjonalnego rozwoju.

Szczególne ważne jest personalizowanie poszczególnych CV. Staraj się dostosowywać opis zakresu obowiązków, osiągnięć i umiejętności do konkretnego stanowiska. Przekazujemy informacje istotne dla pracodawcy.

Jak dobrze opisać swoje doświadczenie w CV? Co może być pomocne?

Zdecydowanie warto za każdym razem dopasowywać opis do konkretnego ogłoszenia. Skup się przede wszystkim na obowiązkach i wymaganiach, które pracodawca wymienił w ofercie pracy.

W trosce o przejrzystość zadbaj o to, aby opis poszczególnych obowiązków nie zajmował więcej niż 1-2 linijki tekstu.

Jeśli w ramach swojej pracy wykonujesz wiele różnych obowiązków, możesz je podzielić na kategorie aby opis był bardziej przejrzysty. Przykładowo: zarządzanie zespołem,  optymalizację procesów i działania operacyjne.

Najwięcej miejsca poświęć dwóm ostatnim stanowiskom i tym związanym z ofertą, na którą aplikujemy.

Tworząc skuteczne CV pisząc o doświadczeniach i obowiązkach nigdy nie zapominajmy o swoich osiągnięciach. Wybierzmy te, z którym jesteśmy najbardziej  dumni i oczywiście związane z wymogami ogłoszenia.

Pracodawcę najbardziej interesują konkretne korzyści, jakie może przynieść zatrudnienie danej osoby.  Twoje kompetencje powinny też wyróżniać Cię na tle innych kandydatów.

Finansista piszący CV i śledzący swoją zawodową historię może zastanowić się nad następującymi kwestiami:
  • Czy i ile pieniędzy pomógł zaoszczędzić poprzedniemu pracodawcy?
  • Ile środków pomógł pozyskać uczestnicząc w procesach inwestycyjnych?
  • Jakie procesy pomogliśmy zoptymalizować? Jaki był nasz wkład?
  • Jakie moje konkretne pomysły pomogły wykonywać pracę szybciej, łatwiej, lepiej?
Tam gdzie to możliwe podawajmy wartości procentowe (oszczędności, zyski, optymalizacje), konkretne liczby czy przykłady skutecznych działań.

Osiągnięcia świadczą o Twojej wartości jako kandydata. Opisz je odpowiednio i wyeksponuj!

Przykład:

Skuteczny specjalista z 8-letnim doświadczeniem pozyskiwaniu finansowania z rynku kapitałowego. Zrealizowałem liczne wyceny przedsiębiorstw (kilkadziesiąt), wyceny aktywów, wsparcie licznych projektów fuzji i przejęć oraz pozyskiwania finansowania (banki, giełda) o łącznej wartości ok. 300 mln PLN.

Warto pokazać także jak konkretne umiejętności przełożyły się na dokonania zawodowe.

Na przykład: Zaawansowana znajomość narzędzia X pozwoliła mi obniżyć koszty o Y.

I oczywiście nasze osiągnięcia dopasowujemy do wymagań z ogłoszenia. Przykucie uwagi rekrutera gwarantowane.

Jakie błędy najczęściej popełniają kandydaci, którzy starają się o pracę (oczywiście w związku z wpisywaniem „doświadczenia” w CV? Czy mogliby Państwo podać jakieś typowe błędy i te, które zdarzają się rzadziej, ale zostały przez Państwa jakoś szczególnie zapamiętane.

Najczęstsze błędy:

Popadanie w skrajności. Zbyt krótki opis obowiązków lub zbyt długi opis. Ograniczanie się do nazwy firmy i stanowiska lub wyszczególnieniem wszystkich obowiązków, w dużym stopniu niezwiązanych ze stanowiskiem, na które się aplikuje.

Suchy opis obowiązków bez wskazania zawodowych osiągnięć  i potencjalnych korzyści z naszego zatrudnienia. Obowiązki na podobnych stanowiskach mogą być bardzo podobne i samo ich wypunktowanie niczym nas nie wyróżni, a nasze CV ginie w tłumie lepszych.

Czy są jakieś nowe trendy w pisaniu CV (w związku z wpisywaniem „doświadczenia”) – np. opis obowiązków może lepiej zawrzeć w umiejętnościach? Co z infografikami – czy warto je umieszczać? Może opis konkretnych zadań w ramach pracy w danej firmie jest już niepotrzebny – wszystko lepiej zawrzeć na LinkedIn?

Ogólnie rzecz biorąc coraz więcej CV tworzonych jest na bazie dostępnych w Internecie różnorodnych szablonów czy prostych programów do edycji dokumentów i grafiki. W sieci można też znaleźć dużo ogólnodostępnych i sensownych porad odnośnie tworzenia dokumentów aplikacyjnych Kandydaci z tego korzystają. Często przekłada się to na większą przejrzystość i uwypuklenie głównego przekazu.

Infografiki tak, jeśli nie przełoży się to na przerost formy nad treścią a pomoże uwypuklić kluczowe informacje (umiejętności, doświadczenie, mocne strony, cel i podsumowanie zawodowe).

Doświadczenia i umiejętności są ściśle powiązane i można je przeplatać. Warto pokazać także jak konkretne doświadczenia czy umiejętności przełożyły się na dokonania zawodowe.

Profil LinkedIn nie zastąpi w pełni dobrze przygotowanego pod kątem konkretnego ogłoszenia CV, ale stanowi cenne uzupełnienie. Profesjonalnie opisany i pełen rekomendacji oraz referencji profil zawodowy może nam tylko pomóc. Ważne jest również to, aby informacje zamieszczane w sieci były spójne z tym, co zawiera CV.
Powiązane artykuły
Czy hossa rekrutacyjna w branży TSL zaostrzy apetyt na podwyżki?

Pozycja pracowników na rynku pracy systematycznie się umacnia, a pracodawcy coraz silnej odczuwają presję płacową. W ciągu kilku ostatnich lat wynagrodzenia w branży utrzymywały się na niezmiennym poziomie, jednak jak wynika z Raportu Płacowego przeprowadzonego przez Antal, już w ubiegłym roku zaobserwowaliśmy 7-procentowy wzrost. Przeciętne wynagrodzenie w logistyce w 2017 roku wyniosło 8 591 zł w stosunku do 7978 PLN w 2016 roku. Czy to dopiero początek podwyżek?
Międzynarodowa migracja kadr IT przybiera na sile

Zostać, czy wyjechać? To pytanie coraz częściej zadają sobie polscy specjaliści IT. Kandydatów ciągnie na Zachód, który nadal oferuje wyższe zarobki i lepsze warunki zatrudnienia. Jednocześnie, różnica wynagrodzenia stopniowo maleje. Przede wszystkim ze względu na stabilizację płac u naszych sąsiadów, stały wzrost pensji w Polsce oraz niższe koszty utrzymania. Te z kolei są na tyle atrakcyjne dla pracowników ze wschodu i południa Europy, że obserwujemy ich stały przypływ do Polski. Czy skala migracji talentów pogłębi deficyt pracowników IT?
Jakich liderów szuka przemysł? Kompetencje menedżerów

Przeglądając ogłoszenia na portalach poświęconych pracy, możemy zauważyć, że kluczowe wymagania dotyczące menedżerów w przemyśle, zdają się opierać głównie o tzw. kompetencje twarde, czyli znajomość takich narzędzi i pojęć jak: Lean, Continuous Improvement, 5S, TPM, WCM, Kaizen, OEE, 5Why, Ishikawa, FMEA, wysoka/niska seryjność, znajomość procesów produkcyjnych oraz języków. Pracodawcy są jednak nastawieni na pozyskiwanie osób prezentujących postawy liderskie, ponieważ w rzeczywistości to kompetencje miękkie decydują o sukcesie menedżera. Z czego to wynika?
Księgowość w SSC/BPO – jak wybrać mądrze?

Wybór ścieżki zawodowej to jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu młodego człowieka – właśnie dlatego zanim podejmiemy się konkretnej specjalizacji, powinniśmy dobrze poznać branżę i jej specyfikę. W ramach firm z sektorów Shared Services Centre (SSC) lub Business Process Outsourcing (BPO) możemy wyróżnić trzy najbardziej popularne działy - AP/AR/GL. Co kryje się pod tymi skrótami? Jakie predyspozycje kandydatów są pożądane na każdym ze stanowisk?
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.