Co druga kobieta jest pomijana przy awansach
Co druga kobieta jest pomijana przy awansach
Kopiuj tekst

Co druga kobieta jest pomijana przy awansach

Kobiety, które chcą budować swoją karierę zawodową w dalszym ciągu muszą mierzyć się z wieloma barierami, zarówno zewnętrznymi – takimi jak uwikłanie kobiet w role tradycyjne, nierówne traktowanie przy awansach i panująca wśród mężczyzn solidarność, oraz wewnętrznymi, które znajdują odzwierciedlenie w cechach naszego charakteru. Przykładem mogą być brak odwagi i  wiary we własne możliwości, skromność, niska asertywność. Jak wynika z raportu „Kobiety w finansach” – co piąty badany (18 proc.) przyznaje, że takie bariery zdecydowanie występują.

Świat finansów od zawsze należał do mężczyzn. Jak wynika z raportu „Kobiety w finansach”, wciąż 70 proc. respondentów wskazuje, że rola kobiet w tym sektorze jest bardziej wspierająca niż strategiczna, a najbardziej sfeminizowanym wakatem jest księgowość. W głównej mierze jest to pokłosiem stereotypów dotyczących predyspozycji kobiet, które uznawane są za bardziej sumienne, rzetelne i cierpliwe. Z kolei trading, asset management i ryzyko to w większości czynności wykonywane przez mężczyzn. Tutaj również istnieje zależność – przyjmuje się, że kobiety są mniej odporne na stres, boją się ryzyka i rzadziej się go podejmują.
Zrzut ekranu 2018-08-28 o 12.21.33.png

Kobiety w pułapce tradycyjnych ról społecznych

Za największą barierę zewnętrzną, która ogranicza rozwój kobiet w sektorze finansów, respondenci uznają uwikłanie kobiet w tradycyjne role – twierdzi tak 64 proc. badanych. Kolejną przeszkodą jest pomijanie kobiet przy awansach – jak przyznaje co drugi respondent oraz dająca się odczuć solidarność mężczyzn. Ponadto, co trzecia kobieta pracująca w finansach narzeka na brak uznania za swoją pracę ze strony kierownictwa

Powyższe tendencje obserwujemy nie tylko w sektorze finansowym – dotyczą niemal każdej z branż. Kobiety i mężczyźni mają inne role w społeczeństwie, a co za tym idzie inne są oczekiwania dotyczące ich życia prywatnego i zawodowego. Mężczyźni również są bardziej solidarni i często w procesach rekrutacyjnych decydują się na zatrudnienie innego mężczyzny, natomiast w przypadku kobiet występuje syndrom „królowej pszczół”, który polega na wzajemnym wykluczaniu się rywalek. Wszystko to powoduję, że pomimo prawa, które nakazuje równe traktowanie mężczyzn i kobiet to jednak zmiany w naszych zachowaniu i myśleniu są procesem bardziej długofalowym

wyjaśnia Monika Daczka-Krzywoń, Team Leader Antal Finance & Accountancy oraz współtwórca projektu badawczego

Szklany sufit to pestka - kobietom brakuje wiary w siebie

Jak wynika z raportu, aż 65 proc. respondentów uznaje, że główną bariera wewnętrzną jest brak wiary w siebie, skromność przy prezentowaniu kompetencji (53 proc.) i brak odwagi w formułowaniu własnych potrzeb (51 proc.). Kobiety starają się godzić życie zawodowe z pracą i często zapominają o własnych potrzebach i rozwoju albo rezygnują z nich na rzecz rodziny. Wsparciem powinny być liderki, które już odniosły zawodowy sukces. Ważna jest także postawa samych przełożonych i organizacji. Od kilku lat w firmach wprowadzane są kompleksowe programy, które wspierają kobiety w rozwoju karier i dążą do wyrównania szans. Ponadto, firmy realizujące takie rozwiązania, zaczęły doceniać efektywność biznesową i korzyści wynikające z kultury organizacyjnej opartej na różnorodności. Warto jednak zauważyć, że pomimo poprawiającej się sytuacji kobiet na rynku pracy, wciąż jest im trudniej ze względu na wspomniane role społeczne, jakie pełnią, obowiązki rodzinne i stereotypy.

Elastyczny pracodawca, to najlepszy pracodawca

Ponad 1/3 badanych w raporcie wskazała nieelastyczny czas pracy jako jedną z barier w rozwoju kariery zawodowej. Silnym wskaźnikiem tego zjawiska jest łatwość wzięcia przerwy w ciągu pracy na załatwienie prywatnych/rodzinnych spraw. O ile przeważająca część badanych (53 proc.) uważa to za raczej łatwe, to jednak jako trudne definiuje to 36 proc. badanych, co stanowi wysoki udział. Przewagę zdobywają te organizacje, które śledzą nowe trendy rynkowe i na nie reagują. Przy dzisiejszym rynku pracownika nie może być mowy o nierównym traktowaniu przy awansach a fakt, że coraz więcej firm wprowadza elastyczny czas pracy umożliwia kobietom łączenie obowiązków zawodowych i prywatnych.

Raport „Kobiety w finansach” to pierwsza edycja badania zrealizowanego przez Antal we współpracy z CFA Society Poland. Raport ma na celu analizę sytuacji kobiet na polskim rynku pracy w sektorze finansowym oraz pokazanie największych wyzwań związanych z gender diversity.

Powiązane artykuły
O jakim pracodawcy marzą Polacy?

Wielkość i prestiż firmy, styl zarządzania i kultura organizacyjna oraz wysokość wynagrodzenia, to trzy główne cechy, których szukamy u idealnego pracodawcy. Jak wynika z badania Antal „Najbardziej pożądani pracodawcy”, przeprowadzonego wśród ponad 4 tys. specjalistów i menedżerów, w TOP5 wskazań znalazły się również: innowacyjność, stabilność zatrudnienia i możliwości szkolenia.
Czeka nas masowa restrukturyzacja zawodów

Scenariusze wskazują, że do 2030 r. 75 milionów do 375 milionów pracowników (3 do 14 procent globalnej siły roboczej) będzie musiało zmienić kategorie zawodowe. Polski rynek pracy nadal należy do tradycyjnych, przez co takie zjawiska często napotykają opór mentalny. Wprawdzie wielu pracowników nierzadko samodzielnie decyduje się na przekwalifikowanie, ale nadal brakuje wiedzy jak efektywnie to zrobić, a wspomniana restrukturyzacja zawodów jawi się w ogólnej opinii jako zło konieczne. Co zrobić w sytuacji, gdy pracodawca redukuje etaty lub posiadane kwalifikacje nie do końca odpowiadają nowym potrzebom biznesu? Jakie kompetencje są w cenie?
Czy duopolis staje się rzeczywistością? Od mitu do faktu

O duopolis Łodzi i Warszawy mówi się od lat. Miasto nie tylko przeszło w tym czasie diametralną przemianę, ale w tej chwili rywalizuje już z regionami CEE pod kątem rozwijania biznesu i nowych inwestycji. Siłą lokalizacji jest duża pula talentów, co potwierdza świeżo opublikowany raport „Kapitał ludzki w regionie łódzkim”.
Polak niechętny, ale zmuszony do zmiany zawodu

Scenariusze wskazują, że do 2030 r. 75 milionów do 375 milionów pracowników (3 do 14 procent globalnej siły roboczej) będzie musiało zmienić kategorie zawodowe. Polski rynek pracy nadal należy do tradycyjnych, przez co takie zjawiska często napotykają opór mentalny. Wprawdzie wielu pracowników nierzadko samodzielnie decyduje się na przekwalifikowanie, ale nadal brakuje wiedzy jak efektywnie to zrobić, a wspomniana restrukturyzacja zawodów jawi się w ogólnej opinii jako zło konieczne.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.