Szklany sufit dalej istnieje, a pracownicy grożą odejściami